Abuzer Colak


 • +49 (0) 2630 - 960520
 • a@colak.eu
 • Direktor menadžmenta

Etienne Colak


 • +49 (0) 2630- 960520
 • e@colak.eu
 • Strane prodaje

Leman Colak


 • +49 (0) 2630 - 960522
 • l.colak@colak.eu
 • Dobavljači računovodstva

Nalan Colak


 • +49 (0) 2630 - 960520
 • n.colak@colak.eu
 • Osoblje i kontrola

Nicole Maxeiner


 • +49 (0) 2630 - 960520
 • n.maxeiner@colak.eu
 • Računovodstvo