Sušilice gnoja i digestata

O nama


Od 2011. godine, Colak GmbH se intenzivno bavi na polju zaštite okoliša i prirode. S glavnim ciljem rješavanja problema gnoja širom zemlje i izazovima skladištenja i utjecaja na podzemnu vodu i cirkulirajući zrak, Colak GmbH je patentirao dva sušača, trajno generirajući energiju od topline od prethodnog ispuštanja u atmosferu nezaštićeno.

S ciljem smanjenja količine biogenog otpada i njegove ponovne upotrebe, naše posebne sušilice potpuno saniraju i neutraliziraju miris vlažnih bioloških materijala poput tekućina stajskog gnoja, smanjujući pritom njegovu količinu i volumen. Na taj način, dodatno omogućavanje ponovne upotrebe materijala, transport i odlaganje znatno su pojednostavljeni, čime se smanjuju operativni troškovi korisnika. Cijeli ovaj proces povećava održivost uz minimaliziranje inputa, što utječe na društvenu odgovornost naših kupaca.

Naša dva sušača, CT 500 i CF 500 mogu se kombinovati da pretvore tečne materijale u konačne proizvode poput gnojiva ili peleta. Naši fleksibilni dizajni i rasporedi omogućuju nam da kombiniramo naše sušilice s postojećim procesima, omogućujući da se naša osušena biomasa koristi na različite načine, poput napajanja izravno na pokretnu traku ili punjenja u takozvane Big-Pack.

CF 500 Sušač za gnoj
CT 500 Sušilio za digestate ​

Sektori