CT 500 Sušilio za digestate

Natrag

Sušilica


Sušilo za digestat CT 500 može se koristiti za sušenje različitih vrsta vlažne biomase (20% sadržaja suhe tvari) do zaostalog sadržaja vlage od 12%. Biogeni otpad je u potpunosti higijeniziran visokim temperaturama sušenja, neutrališu se miris i smanjuju se u količini i količini. Korištenjem kompletnog protoka ispušnih plinova CHP-a moguće je posebno ekonomično i učinkovito sušenje.

Pristup


Posebno dizajnirane osovine noževa drobe podlogu koja se suši i uvija u vrući tok ispušnih plinova CHP. Visoke temperature preko 320 ° C kao i maksimalna površina podloge koju treba sušiti stvorena osovinama noža omogućavaju efikasno duboko sušenje.

Sistem


Rezultat procesa sušenja je supstrat bez mirisa sa zaostalom vlagom manjom od 12%, koja je smanjena za 3,5 puta zapreminu i može se oplemeniti na više načina. U obliku peleta ili granulata može se vratiti u ekonomski ciklus kao gnojivo, gorivo ili posteljina životinja.

Rezultat


Rezultat procesa sušenja je masa koja se može pumpati i koja se neutrališe od mirisa, a sa suhom materijom od pribl. 30%, što je u količini smanjeno do otprilike. 10 puta i mogu se koristiti na različite načine i na taj način vratiti u ekonomski ciklus. Korištenjem kompletnog protoka ispušnih plinova CHP-a moguće je posebno ekonomično i učinkovito sušenje.

Biogeni otpad