CF 500 Sušač za gnoj

Natrag

Sušilica


Sušilica za gnoj CF 500 može se koristiti za sušenje različitih vrsta vlažne biomase sa sadržajem suhe tvari (DS) od 3% do DS od 30%. Zbog visokih temperatura sušenja, biogeni otpad je potpuno higijeniziran, bez mirisa i smanjen u količini i količini. Sušilica može biti konstruirana kao pokretna ili stacionarna jedinica.

Pristup


Vrući protok ispušnih plinova CHP jedinice s temperaturom većom od 300 stupnjeva brzo zagrijava tekuću biomasu zbog posebnog protoka zraka i maksimiziranih površina za prijenos. To omogućava efikasno sušenje biomase.

Sistem


SPS kontrola garantuje opcionalno sušenje kontrolirano postupkom. Patentirani Ferrifloc proces sprječava emisiju mirisa i veže amonijak.

Rezultat


Rezultat procesa sušenja je masa koja se može pumpati i koja neutrališe miris, a suhi materijal je približno 30%, što je u količini smanjeno do otprilike. 10 puta i mogu se koristiti na različite načine i na taj način vratiti u ekonomski ciklus. Korištenjem kompletnog protoka ispušnih plinova CHP-a moguće je posebno ekonomično i učinkovito sušenje.

Biogeni otpad